Назад к списку

Управлінський облік та аналіз діяльності

 • Планування діяльності - формування витрат. 
 • Розрахунок планової та фактичної собівартості. 
 • Оптимізація витрат.Формування бюджету. 
 • Фінансовий менеджмент.
 • Розробка моделей ціноутворення.


Метою управлінського обліку та аналізу діяльності є визначення, базуючись на індивідуальному підході до кожного клієнта та враховуючи його технології, організацію роботи та галузь, набору практичних та найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну і точну картину фінансового стану як підприємства в цілому, так і кожного окремого об’єкту виникнення доходу зокрема.


Управління оборотним капіталом:

 • Формування детальних аналізів та звітностей діяльності підприємства. 
 • Практичні рішення з метою ефективного використання грошових коштів та матеріальних активів на підприємстві. 
 • Оцінка ефективності діяльності. 
 • Визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації. 
 • Рішення щодо оптимізації використання ресурсів.


Оптимізація роботи виробничих потужностей:

 • Виявлення внутрішніх резервів з метою зростання виробництва. 
 • Складання балансу матеріальних потоків з метою оптимального завантаження наявних потужностей. 
 • Пошук вузьких місць в технологічному ланцюжку та дублюючих ліній. 
 • Складання та обґрунтування енергетичного балансу. 
 • Обґрунтування планового випуску продукції.


Внутрішній бенчмаркінг:

 • Пошук ефективної фірми-еталона, в якої схожі бізнес-процеси організовані ефективніше та повний аналіз відхилень з бізнес-процесами компанії замовника. 
 • Розробка заходів з впровадження кращих практик та методів роботи з врахуванням специфіки роботи потужностей клієнта.


Аналіз системи ціноутворення:

 • Розгляд прийнятого порядку встановлення цін. 
 • Аналіз цін по сегментах. 
 • Співставлення цін з конкурентами на ринку.
 •  Надання розробленої цінової політики.
 •  Уникнення або мінімізація підприємницьких ризиків.