Послуги

Основне завдання нашої компанії полягає у підвищенні ефективності функціонування бізнесу, надання допомоги підприємствам та підприємцям у формуванні стратегії розвитку бізнесу, розробка бізнес-планів та інвестиційних проектів, удосконалення бізнес-процесів, організаційної структури, фінансового та адміністративного менеджменту. 

Місія нашої компанії полягає у наданні власникам бізнесу об’єктивної інформації щодо виробничо-господарської діяльності та фінансового стану за дорученням суб’єкта бізнесу, а також рекомендацій щодо підвищення прибутковості його діяльності.

 • Основною цінністю нашої компанії є професійність, яка підтверджується багаторічним різногалузевим досвідом працівниківМи забезпечуємо конфіденційність Вашої інформації, яка гарантується угодами про конфіденційність: Клієнт-Компанія, Компанія-Працівник 
 • Ми забезпечуємо конфіденційність Вашої інформації, яка гарантується угодами про конфіденційність: Клієнт-Компанія, Компанія-Працівник 
 • Відповідальність працівників підтверджується угодою страхування наших послуг 
 • Ми знайдемо рішення, яке буде оптимально відповідати Вашим потребам Наші інновації дадуть 
 • Вам можливість завчасно відреагувати на можливі зміни на ринку.
Бізнес-планування, розробка стратегічних фінансових моделей та презентацій.
 
 • Підготовка та оформлення бізнес–планів:
 1. Обґрунтування організації діяльності в обраній сфері. 
 2. Визначення напрямів та орієнтирів діяльності організації, можливостей в умовах конкуренції, кризи. 
 3. Оцінка ефективності проекту, маркетинговий аналіз. 
 4. Проектування моделі проекту з урахуванням схем фінансування.
 5. Експертиза проекту.
 6. Перевірка стійкості показників проекту до зміни різних факторів. 
 7. Підготовка клієнта до захисту проекту.
 • Підготовка презентації та обробка графіки:
 1. Планування структури та об’єму презентації. 
 2. Призначення презентації, цільова аудиторія, потрібна інформація, здійснення зворотного зв’язку.
 3. Розробка елементів презентації: розробка навігаційної структури, розробка дизайну слайдів (сторінок), підготовка текстового та ілюстративного матеріалу для наповнення сторінок (таблиці, графіки, малюнки та ін.). 
 4. Створення сторінок презентації. 
 5. Тестування – перевіряється коректність роботи презентації, у тому числі: вірність роботи гіперпосилань, наявність помилок у текстах та ілюстративному матеріалі, правильність завантаження графічних файлів, коректна робота у різних браузерах. 
 6. Консультації по організації та проведенню презентацій: забезпечення фліпчартами, вибір приміщення, розстановка місць для клієнтів чи інвесторів та інше.
 
 
Бухгалтерський облік та податковий менеджмент
 

Бухгалтерські послуги надаються для найвибагливіших замовників і в найширшому спектрі, – від ведення бухгалтерського обліку сертифікованими фахівцями за міжнародними стандартами для іноземних компаній, які заснували дочірні підприємства в Україні, до послуг підприємствам середнього і малого бізнесу, яким потрібен нескладний, але надійний та відповідальний облік та бухгалтерія підприємства, і аж до спрощеної бухгалтерії і обліку приватних підприємців. 

 Наші стандартні послуги з ведення бухгалтерського обліку включають ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських стандартів (П(С)БО). Крім того, ми надаємо послуги, пов’язані з підготовкою фінансової звітності по закриттю фінансового та підготовкою обов’язкових статистичних звітів. Ми також можемо вам допомогти в розробці плану рахунків, провести початкове налаштування системи бухгалтерського обліку для щойно зареєстрованих підприємств та представництв. 


 Дана послуга включає в себе:

 • Практичні рекомендації в типових та спірних ситуаціях:
 1. Надання рекомендацій кваліфікованим спеціалістом з питань, що виникають у клієнта стосовно бухгалтерського обліку. 
 2. Інформування про внесення змін до чинного законодавства.
 • Постановка бухгалтерського обліку:
 1. Розробка облікової політики. 
 2. Розробка кадрової політики. 
 3. Запровадження електронного ведення бухгалтерського та податкового обліку. 
 4. Надання консультацій, тощо.
 
 
 • Звітність:
 1. Складання та ведення бухгалтерської та податкової звітностей згіднонормативних документів. 
 2. Подача звітностей до відповідних органів. 
 3. Представлення інтересів у контролюючих органах при проведенні перевірок.
 • Аутсорсинг бухгалтерських послуг:
 1. Повний аутсорсинг – передача ведення бухгалтерського обліку. 
 2. Передача на аутсорсинг ведення окремих функцій, для яких необхідні кваліфіковані спеціалізовані знання.
 
 
 • Податковий менеджмент:
 1. Аналіз діючої та вибір оптимальної системи оподаткування. 
 2. Розробка управлінських рішень, спрямованих на формування і підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства. 
 3. Своєчасне виявлення та уникнення податкових ризиків.
 
 

Забезпечення нашою компанією якісного і вчасного виконання задач бухгалтерського обліку базується на наявності кваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи в системних різногалузевих міжнародних компаніях. Підтримка їх достатньо високого кваліфікаційного рівня забезпечується постійним виконанням складних проектів, які реалізовуються нашою компанією.

Зовнішньо-економічна діяльність
 
 • Основні напрямки діяльності:
 1. Допомога у проведенні переддоговірних переговорів з іноземними партнерами.
 2. Підготовка зовнішньоекономічних контрактів.
 3. Супроводження зовнішньоекономічних операцій на всіх етапах. 
 4. Відкриття та ведення бізнесу за кордоном.
 • Ми пропонуємо такі послуги:
 1. Консультації з питань складання документації і діловодства у сфері ЗЕД. 
 2. Підготовка інформації з питань митного і валютного законодавства.
 3. Експертиза ЗЕД-контрактів з точки зору дотримання вимог як національного, так і міжнародного законодавства. 
 4. Аналіз відповідності умов поставки в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів вимогам нової редакції правил INCOTERMS 2010, а також оптимізація та зниження витрат на перевезення і експедирування товару.
 5. Правова підтримка контрагентів при взаєморозрахунках за допомогою банківський гарантій та документарних акредитивів. 
 6. Дослідження кон’юнктури ринку. 
 7. Консультування клієнтів з питань підтвердження заявленої митної вартості.
 8. Ведення напрямку «Під ключ». 
 9. Надання допомоги при оформленні документів в установах. 
 10. Митниці. 
 11. Санітарно-епідеміологічні станції. 
 12. Торгово-промислова палата України.
 13. Фітоінспекції.
 
 
Інші послуги для управління бізнес-процесами підприємств та організацій
 

Ми надаємо комплексні послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які спрямовані на практичну реалізацію масштабних корпоративних проектів, а також надаємо окремі консультаційно-інформаційні послуги при здійсненні господарюючими суб'єктами операцій експортно-імпортного характеру.

 • Проведення незалежної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей:
 1. Об'єктива оцінка залишку товарів, оскільки наша компанія не зацікавлена в приховуванні недоліків чи наданні недостовірної інформації. 
 2. Аналіз ефективності та точності руху і обліку товару. 
 3. Проведення інвентаризації в неробочий час організації.
 • Підготовка документів для участі в тендерах:
 1. Надання юридичних консультацій стосовно всього процесу ведення тендерів. 
 2. Запит на отримання тендерної документації для подальшого аналізу. 
 3. Отримання необхідних документів для підготовки тендерної пропозиції. 
 4. Участь у процесі розкриття тендерних пропозицій.
 
 
 • Розробка системи мотивації персоналу:
 1. Аналіз діючої системи матеріальної та нематеріальної мотивації в організації. 
 2. Розробка та впровадження заходів, які спричинили б підвищення продуктивності праці персоналу.
 • Кадрове діловодство:
 1. Ведення обліку руху трудових книжок, трудових та колективних договорів, актів виконаних робіт, тощо. 
 2. Надання консультацій провідним фахівцем в галузі кадрового діловодства.
 
 
 • Розробка організаційної структури, штатного розпису та посадових інструкцій:
 1. Підбір оптимальної організаційної структури та створення штатного розпису.
 2. Консультації та розробка посадових інструкцій згідно зі специфікою роботи організації. 
 3. Консультації з розробки типових чи спеціалізованих трудових договорів.
 • Послуга «Таємний покупець»:
 1. Виявлення недоліків процесу обслуговування клієнта. 
 2. Надання об’єктивної оцінки якості роботи персоналу. 
 3. Консультації з розробки цілеспрямованих кроків для покращення сервісу обслуговування.
 
 
Охорона праці
 
 • Аудит охорони праці:
 1. Плановий та позаплановий моніторинг поточного стану з охорони праці. 
 2. Перевірка за дотримання персоналом внутрішніх нормативних документів охорони праці на підприємстві. 
 3. Контроль за дотриманням норм пожежної та промислової безпеки на підприємстві.
 • Підготовка пакету документів для підприємства:
 1. Збір та упорядкування нормативної документації з охорони праці. 
 2. Розробка посадових інструкцій, плану евакуацій, планів надання медичної допомоги. 
 3. Внесення приміток та поправок щодо внутрішніх нормативних документів.
 
 
 • Супровід охорони праці:
 1. Підготовка пакету документації для підприємства в залежності від специфіки його роботи. 
 2. Супровід охорони праці, промислової та пожежної безпеки. 
 3. Контроль технічного стану обладнання та устаткування на виробничих та невиробничих підприємствах.
 

Підготовка пакету документації для підприємства в залежності від специфіки його роботи.Супровід охорони праці, промислової та пожежної безпеки.Контроль технічного стану обладнання та устаткування на виробничих та невиробничих підприємствах.

Розробка спеціалізованих управлінсько-оптимізаційних програм для бізнесу.
 

Нашою командою розробляються різноманітні рішення для власників бінесу. Дані проекти не тільки здійснюють аналіз вашої діяльності, але й надаються висновки та рекомендації, які наша компанія надає базуючись на власному досвіді – результатах аналізів аналогічних проектів та при потребі рекомендаціях залучених провідних спеціалістів галузі. 

 В результаті клієнт-власник отримує інструмент для оперативного управління власним бізнесом та її персоналом, підвищує та систематизує свої знання в ефективному управлінні. Значною перевагою наявності такого інструменту є додатковий час та своєчасна об’єктивна інформація, що дасть можливість власнику планувати та розвивати бізнес, тобто виконувати притаманні йому функції, а саме функції власника бізнесу. 

 

 Нами розроблені такі проекти:


 • Оптимізаційна модель для виробничих підприємств:
 1. Визначення маржинальних прибутків по номенклатурі виробництва продукції. 
 2. Планування діяльності на рівні місць виникнення затрат (створення калькуляцій, детальне планування). 
 3. Планування та аналіз фактичних результатів на рівні прямих витрат та розподіл умовно-постійних, комерційно-адміністративних витрат. 
 4. Визначення планової ціни. 
 5. Аналіз «План-Факт», в тому числі відхилення норм, цін, обсягів.
 • Управлінський облік для сфери послуг:
 1. Аналіз роботи персоналу.
 2. Автоматизація Ваших робочих місць. 
 3. Здійснення контролю всіх затрат. 
 4. Проведення повного аналізу діяльності. 
 5. Надання висновків та рекомендацій щодо подальших змін для покращення економічного становища. 
 6. Зіставний рейтинговий аналіз з аналогічними проектами, який дає можливість бачити свої економічні результати в порівнянні з іншими.
 
 
 • Управлінський облік і аналіз ефективності для стоматології:
 1. Здійснення контролю всіх затрат в стоматологічних клініках. 
 2. Автоматизація Ваших робочих місць. 
 3. Проведення аналізу діяльності за необхідний період.
 • Управлінський облік і аналіз ефективності для закладів громадського харчування:
 1. Аналіз роботи персоналу. 
 2. Проведення повного аналізу діяльності закладу. 
 3. Надання висновків та рекомендацій щодо подальших змін для покращення економічного становища. 
 4. Зіставний рейтинговий аналіз з аналогічними проектами, який дає можливість бачити свої економічні результати в порівнянні з іншими.
 
 
 • Управлінський облік і аналіз ефективності торгових точок:
 1. Проведення повного аналізу діяльності торгової точки. 
 2. Надання висновків та рекомендацій щодо подальших змін для покращення економічного становища. 
 3. Зіставний рейтинговий аналіз з аналогічними проектами торгових точок, який дає можливість бачити свої економічні результати в порівнянні з іншими.
 
 
Управлінський облік та аналіз діяльності
 

Метою управлінського обліку та аналізу діяльності є визначення, базуючись на індивідуальному підході до кожного клієнта та враховуючи його технології, організацію роботи та галузь, набору практичних та найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну і точну картину фінансового стану як підприємства в цілому, так і кожного окремого об’єкту виникнення доходу зокрема.

 • Управління оборотним капіталом:
 1. Формування детальних аналізів та звітностей діяльності підприємства. 
 2. Практичні рішення з метою ефективного використання грошових коштів та матеріальних активів на підприємстві. 
 3. Оцінка ефективності діяльності. 
 4. Визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації. 
 5. Рішення щодо оптимізації використання ресурсів.
 • Оптимізація роботи виробничих потужностей:
 1. Виявлення внутрішніх резервів з метою зростання виробництва. 
 2. Складання балансу матеріальних потоків з метою оптимального завантаження наявних потужностей. 
 3. Пошук вузьких місць в технологічному ланцюжку та дублюючих ліній. 
 4. Складання та обґрунтування енергетичного балансу. 
 5. Обґрунтування планового випуску продукції.
 
 
 • Внутрішній бенчмаркінг:
 1. Пошук ефективної фірми-еталона, в якої схожі бізнес-процеси організовані ефективніше та повний аналіз відхилень з бізнес-процесами компанії замовника. 
 2. Розробка заходів з впровадження кращих практик та методів роботи з врахуванням специфіки роботи потужностей клієнта.
 • Аналіз системи ціноутворення:
 1. Розгляд прийнятого порядку встановлення цін. 
 2. Аналіз цін по сегментах. 
 3. Співставлення цін з конкурентами на ринку. 
 4. Надання розробленої цінової політики. 
 5. Уникнення або мінімізація підприємницьких ризиків.
 
 
 • Поточне та стратегічне планування розвитку бізнесу:
 1. Розроблення планів роботи організації на рік, два і більше. 
 2. Створення фінансової моделі, дотримання якої призведе до підвищення показників економічної діяльності організації.
 • Розробка і контроль виконання бюджету:
 1. Аудит компанії щодо проблем, що завадять успішній постановці бюджетування. 
 2. Розробка організаційної та фінансової моделі компанії. 
 3. Формалізація методології бюджетування. 
 4. Розробка та консолідація бюджетних форм для компанії. 
 5. Постановка бюджетного процесу.
 
 
 • Розрахунково-платіжне обслуговування:
 1. Формування календарного планування руху грошових коштів. 
 2. Створення та проведення платіжних вимог, доручень від імені клієнта, рознесення банківської виписки. 
 3. Розрахунково-платіжне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 
 4. Вибір оптимального типу кредитування та фінансової установи для поповнення обігових коштів чи цільового фінансування інвестиційних проектів компанії. 
 5. Підготовка пакету необхідної документації для отримання фінансових ресурсів. 
 6. Відкриття акредитивів.
 • Аналіз ефективності використання грошових коштів:
 1. Формування спеціалістом доповіді/звіту з приводу доцільності використання грошових коштів, а також щодо їх ефективності та оптимізації. 
 2. Представлення показників компанії, що детально характеризуватимуть фінансовий стан організації.
 
 

Основною метою аналізу діяльності є не тільки саме проведення аналізу, але й висновки та рекомендації, які наша компанія надає базуючись на власному досвіді – результатах аналізів аналогічних проектів та при потребі рекомендаціях залучених провідних спеціалістів галузі. Компанія проводить зіставний рейтинговий аналіз з аналогічними проектами, таким чином формуючи ринкову шкалу (min-max) по кожному інформативному показнику, що дає можливість бачити свої результати в фарватері провідних компаній галузі. 

В результаті клієнт-власник отримує інструмент для оперативного управління підприємством та його ресурсами, підвищує та систематизує свої знання в ефективному управлінні власним бізнесом. Значною перевагою наявності такого інструменту є додатковий час та своєчасна об’єктивна інформація, що дасть можливість власнику планувати та розвивати бізнес, тобто виконувати притаманні йому функції, а саме функції власника бізнесу.

Цільова аудиторія: 

 • Виробничі підприємства. 
 • Торгові точки. 
 • Ресторанно-готельні комплекси.
 • Складні бізнеси (виробництво, торгівля, логістика). 
 • Холдинги.

Проведення якісного аналізу включає в себе наявність відповідного рівня управлінського обліку, який в свою чергу черпає інформацію з даних бухгалтерського обліку.

Тому якісний аналіз – це комплекс заходів, які спрямовані на отримання інформації потрібної деталізації, який включає в себе:

Юридичні послуги
 
 • Правові консультації:
 1. Ми надаємо чіткі практичні рішення, основані на аналогічних галузевих практиках. 
 2. Своєчасна кваліфікована юридична допомога для актуальних питань. 
 3. Моніторинг змін в законодавстві, які можуть впливати на специфіку ведення Вашого бізнесу. 
 4. Положення про режим комерційної таємниці. 
 5. Трудові контракти. 
 6. Договірний регламент (власне програмне рішення – реєстр контролю договорів). 
 7. Положення про документообіг (власне програмне рішення – документообіг).
 • Корпоративне право:
 1. Практичні рішення із придбання активів, корпоративних прав, а також із створенням об’єднань підприємств. 
 2. Якісне юридичне супроводження зміни правового статусу організації. 
 3. Зниження часових та матеріальних затрат. 
 4. Уникнення або мінімізація підприємницьких ризиків.
 
 
 • Реєстрація юридичних осіб:
 1. Розробку установчих документів (статут, установчий договір, протоколи зборів засновників, тощо). 
 2. Державну реєстрацію юридичної особи в органах державної реєстрації. 
 3. Державну реєстрацію юридичної особи в органах статистики.
 • Супровід та представництво в судах:
 1. Представлення в судах. 
 2. Підготовка позовних заяв, клопотань, протоколів.
 
 

Контакти

Телефон +380503393919
Адрес Украина, м. Калуш, вул. Євшана 9, 409 кб
E-mail mail@ok-consult.com.ua